Organizing Committee

The right and best place to know organizing committee

Organizing Committee

Please take a moment and learn personal of organizing committee

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

Prof. Marek Bednarczyk – President
dr inż. Magdalena Kolenda
MSc. Agata Szczerba

PhD Eng. Magdalena Dobiszewska, Prof. PBŚ
MSc. Izabela Kasprzyk
PhD Eng. Marcin Malinowski

MSc. Agata Bukaluk
MSc. Agnieszka Walther
Ms Dorota Pomianowska