Projekt EcoSET
Możesz przyczynić się do umiędzynarodowienia uniwersytetów
Projekt EcoSET
Pomóż poprawić współpracę między uniwersytetami
Projekt EcoSET
Zwiększ swoją zdolność przemieszczania się
previous arrow
next arrow
Slider

PROJEKT WSPIERAJĄCY WZROST POZIOMU MIĘDZYNARODOWOŚCI

Celem projektu „EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji” jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia w obszarze badań i edukacji na Politechnice Bydgoskiej.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2019 do 30 września 2022 przez trzy wydziały Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydział Sztuk Projektowych w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

MIEJSCE ZAPEWNIAJĄCE WSZYSTKIE UDOGODNIENIA DLA KOMFORTOWEJ WSPÓŁPRACY

Zwiększenie potencjału Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich poprzez międzynarodową wymianę i współpracę.

Umiędzynarodowienie zapewnia wymianę wiedzy, doświadczeń i odkryć, pozwala na wykorzystanie potencjału badawczego naukowców i infrastruktury w wielowymiarowy sposób oraz przyczynia się do lepszej jakości dydaktyki.

BENEFICJENCI PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia
Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w obszarze nauki i edukacji.

Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt EcoSET realizowany jest w partnerstwie z uczelniami wyższymi w Europie i na świecie:

University of Beira Interior
Tarleton State University
Adana Science and Technology University
Environmental and Food Sciences
University of Molise
Justus-Liebig-Universität Gießen
Aarhus University
Polytechnic University of Bari
University of Maryland
National Centre for Biodiversity
and Gene Conservation
Mendel University in Brno
Ondokuz Mayıs University

ZAKRES PROJEKTU EcoSET

Zakres projektu obejmuje wspólne działania badawcze w następujących dyscyplinach:

  • inżynieria lądowa i transport

  • architektura i urbanistyka

  • zootechnika i rybactwo

  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

ZADANIA W PROJEKCIE EcoSET

W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie następujących zadań:

Rozpoczęte

Zadanie 1. Organizacja mobilności

W ramach Projektu dla pracowników i studentów Politechniki Bydgoskiej oraz przedstawicieli Partnerów będzie dotowana organizacja wizyt (wizyta naukowa, job shadowing, wizyta studyjna, nawiązywanie nowych kontaktów itp.).
Rozpoczęte

Zadanie 2. Dofinansowanie publikacji wspólnych prac naukowych

Projekt zapewnia fundusze na publikacje w renomowanych czasopismach międzynarodowych indeksowanych w następujących bazach: Scopus, Web of Science oraz publikacje w recenzowanych międzynarodowych konferencjach indeksowanych w tych bazach. Preferowane będą czasopisma o wysokim wskaźniku IF.
Rozpoczęte

Zadanie 3. Dofinansowanie udziału w konferencjach

W ramach Projektu dofinansowywany jest udział pracowników Politechniki Bydgoskiej w międzynarodowych konferencjach połączony z prezentacją osiągnięć w formie wykładu lub plakatu.
Closed

Zadanie 4. Organizacja konferencji zamykającej, podsumowującej projekt

Planowana jest dwu dniowa konferencja podsumowująca projekt z udziałem przedstawicieli partnerów. Konferencja odbędzie się w Politechnice Bydgoskiej w trzecim kwartale 2022 r.

PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZE MIEJSCE DO WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI W MIEŚCIE

Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia
Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w obszarze nauki i edukacji.

Budynek główny, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Budynek główny, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Budynek główny, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Budynek główny, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Budynek główny, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Mazowiecka 28
Budynek główny, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Fakty o projekcie w liczbach

Wiele interesujących faktów i liczb

1

WYDZIAŁY

1

DYSCYPLINY

1

PARTNERZY

1

KWOTA FINANSOWANIA