Zgłoszenie

Właściwe i najlepsze miejsce do złożenia wniosku

Zgłoszenie przez formularz

Poświęć chwilę i wypełnij wniosek
Wymagane jest złożenie wniosku wyłącznie w języku angielskim

Z jakim uniwersytetem jesteś związany(na)?

Z jakim Wydziałem/Jednostką jesteś związany(na)?

Wybierz rodzaj dotacji

Wprowadź miejsce docelowe swojej mobilności

Wprowadź datę początku swojej mobilności

Wprowadź liczbę dni swojej mobilności

Cel wizyty i oczekiwane rezultaty

Podsumowanie wcześniejszej współpracy z instytucją przyjmującą (jeśli dotyczy)

Wymagany plik PDF do 2 MB

Wymagany plik PDF do 2 MB

Wymagany plik PDF do 2 MB (jeśli dotyczy)

Wpisz tytuł swojego artykułu

Wpisz nazwę wybranego czasopisma

Wprowadź szacunkowy koszt do sfinansowania w PLN

Wybierz właściwą odpowiedź

Wybierz właściwą odpowiedź

Wymagany plik PDF do 6 MB

Przeczytałem(am) i akceptuję Zasady i warunki