Zespół zarządzający

Zespół zarządzający projektem i przedstawiciele partnerów

O NASZYM PROJEKCIE WSPÓŁPRACY

Projekt “EcoSET. Ecology, Science, Education and Technology. Umiędzynarodowienie Politechniki Bydgoskiej w obszarze nauki i edukacji” realizowany jest przez trzy wydziały PBŚ: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Sztuk Projektowych w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Nasz zespół

Zespół zarządzający projektem

prof. dr hab. Marek Bednarczyk

Kierownik Projektu
Koordynator Wydziałowy na WHiBZ

dr inż. Magdalena Kolenda

Specjalista
ds. administracyjno-finansowych na WHiBZ

dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. uczelni

Koordynator Wydziałowy na WBAiIŚ

mgr inż. Agata Bukaluk

Specjalista
ds. administracyjno-finansowych na WSP

Partnerzy projektu

Przedstawiciele partnerów

Dr. Pedro Serrão

Science and Technology Manager
University of Beira Interior

Barry Lambert

Associate Vice President
Research and Innovation Dean
College of Graduate Studies
Tarleton State University

Ahmet Beycioğlu

Vice Dean of Engineering Faculty
Adana Science and Technology University

Giuseppe Maiorano

Head of Doctoral Studies at Department of Agricultural
Environmental and Food Sciences
University of Molise

Professor Gesine Lühken

Justus-Liebig-Universität Gießen

Margrethe Therkildsen

Associate Professor
Aarhus University

Prof. Andrea Petrella

DICATECh dept.
Italy
Polytechnic University of Bari

Prof. Dr. Mirosław Skibniewski

College Park
USA
University of Maryland

Patakiné Dr. Várkonyi Eszter, CSc.

Institute for Farm Animal Gene Conservation
(NBGK HGI)
Hungary
National Center for Biodiversity and Gene Conservation

Prof. Dr. Eng. Petr Sláma

Czech Republic
Mendel University in Brno

Prof. Dr. Hasan Ónder

Agricultural Faculty
Turkey
Ondokuz Mayıs University